Przejdź do treści

Konkurs Główny 2017

AMALIMBO

Amalimbo is a story of Tipuana, a five-year-old girl who experiences the limbo when she tries to pass to the “other side” in her desperate urge to meet again with her recently dead father. It is a short story that happens in an undefined place in an also undefined future.
Dowiedz się więcej »AMALIMBO

AMALIMBO

„Amalimbo” to historia pięcioletniej Tipuany, która doświadcza piekielnej otchłani próbując przejść na „drugą stronę”, gdy desperacko pragnie spotkania z jej niedawno zmarłym ojcem. To krótka historia, która ma miejsce w niezdefiniowanej przestrzeni w równie niezdefiniowanej przyszłości.
Dowiedz się więcej »AMALIMBO

BEST FIREWORKS EVER

The plot of the film takes place in the contemporary world in one of the European cities. It depicts one day of life of three friends who, facing a military conflict in their country, must modify their plans for the future.
Dowiedz się więcej »BEST FIREWORKS EVER

HOME

As thousands of men, women and children attempt to get into Europe, a comfortable English family experience a life-changing journey of their own.
Dowiedz się więcej »HOME

HOME

Podczas gdy tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci próbuje dostać się do Europy, żyjąca dotąd wygodnie angielska rodzina przeżywa własną, zmieniającą życie podróż.
Dowiedz się więcej »HOME