Przejdź do treści

Konkurs Główny 2017

FUCKING BUNNIES

Fucking Bunnies is an everyday, although wondrous description of a middle-class neighbourhood with its suspicious neighbours checking on each others’ doings and talking behind backs. It is a story of Raimo, a 49-year-old man, who plays squash by himself and likes his life as it is, steady. The status quo is shaken when a sex cult moves next door to Raimo.
Czytaj dalej »FUCKING BUNNIES

FUCKING BUNNIES

Fucking Bunnies to niezwykły opis codziennej egzystencji klasy średniej z jej wścibskimi sąsiadami wiecznie śledzącymi poczynania innych i obgadującymi ich za plecami. To historia Raimo, 49-letniego mężczyzny, który gra samotnie w squasha i lubi swoje stabilne życie. Błogie status quo zostaje zachwiane, gdy do mieszkania obok wprowadzają się członkowie seksualnej sekty.
Czytaj dalej »FUCKING BUNNIES

BIRDLIME

Birdlime is the name for a sticky substance, usually made from holly bark or mistletoe, which is spread on branches to trap wild birds intended for export or trade. The film observes one bird who barely manages to escape this industry, yet remains trapped in a cage and surrounded by unfamiliar sounds and un-birdlike creatures.
Czytaj dalej »BIRDLIME

BIRDLIME

Birdlime to nazwa lepkiej substancji, zwykle zrobionej z kory orzechowej lub jemioły. Pokrywa się nią gałęzie w celu schwytania dzikich ptaków przeznaczonych na eksport lub handel. Film obserwuje ptaka, który ledwo ucieka z tego środowiska, zostaje jednak uwięziony w klatce i otoczony nieznajomymi dźwiękami i nieprzypominającymi ptaków stworzeniami.
Czytaj dalej »BIRDLIME