Przejdź do treści

BIRDLIME

Birdlime to nazwa lepkiej substancji, zwykle zrobionej z kory orzechowej lub jemioły. Pokrywa się nią gałęzie w celu schwytania dzikich ptaków przeznaczonych na eksport lub handel. Film obserwuje ptaka, który ledwo ucieka z tego środowiska, zostaje jednak uwięziony w klatce i otoczony nieznajomymi dźwiękami i nieprzypominającymi ptaków stworzeniami.

BLOK I – PIĄTEK 10.11 / 18:00 – 19:30