Przejdź do treści

Konkurs Główny 2017

SUMMER

On a sunny Mediterranean beach, time seems to be frozen. An utterly exhausted black man crawls painfully off the sand while the holiday-makers around him seem not to notice him. Freely inspired by a photo taken by Juan Medina on the Spanish beach of Gran Tarajal in 2006.
Dowiedz się więcej »SUMMER

SUMMER

Na słonecznej śródziemnomorskiej plaży wydaje się, że czas stanął w miejscu. Wycieńczony czarnoskóry mężczyzna czołga się po piasku, podczas gdy wczasowicze dookoła zdają się go nie zauważać. Historia zainspirowana fotografią Juana Mediny na hiszpańskiej plaży Gran Tarajal z 2006 roku.
Dowiedz się więcej »SUMMER

NDR

To swindle money from an insurance company, first seek out a dupe, then let him make a mistake, take advantage of that and let the collision happen. Kamil is a pro at this. The problems start when his debt-ridden brother, Filip, asks him to set up an accident. But Filip is a party animal and not the right person for the deed at all. Kamil refuses but the situation becomes complicated…
Dowiedz się więcej »NDR

NDR

By wyłudzić pieniądze z ubezpieczalni trzeba wypatrzyć „jelenia”, wykorzystać jego błąd i wystawić się na kolizję. Kamil jest w tym mistrzem, ale problem zaczyna się, kiedy wypadek trzeba zainscenizować, bo prosi o to zadłużony brat. Żyjący od imprezy do imprezy Filip nie jest do tego odpowiednią osobą. Kamil odmawia, ale sytuacja się komplikuje…
Dowiedz się więcej »NDR

SMALL TOWN

One day, the child Frederico learns from his teacher that bodies are made up of a head, trunk, and limbs and that people die when their hearts stop. That night, he canʼt sleep. He wakes his mother up several times throughout the night and complains he has a pain in his chest.
Dowiedz się więcej »SMALL TOWN

SMALL TOWN

Pewnego dnia Frederico dowiaduje się od swojego nauczyciela, że ciała składają się z głowy, tułowia i kończyn, i że ludzie umierają, gdy ich serca przestają bić. Tej nocy nie może spać. Kilka razy budzi swoją matkę narzekając na ból w klatce piersiowej.
Dowiedz się więcej »SMALL TOWN

EAGLEHAWK

Deep in a remote forest, an aspiring actress disguises herself as a Yowie (Australia’s own Bigfoot) to frighten thrill seekers and give hope to believers.
Dowiedz się więcej »EAGLEHAWK

EAGLEHAWK

Głęboko w odległym lesie aspirująca aktorka przebiera się za Yowie (australijską Wielką Stopę), by odstraszyć poszukiwaczy przygód i dać nadzieję wierzącym.
Dowiedz się więcej »EAGLEHAWK

LOVE

“Love” is a short film describing affection in 3 different chapters, through an impact on a distant solar system. Abstract haiku-like situations reveal the change in atmosphere on one planet, caused by the change of gravity and light. This pulsing planet makes the inhabitants become one with each other in various ways.
Dowiedz się więcej »LOVE

LOVE

„Love” to krótki film opisujący w trzech rozdziałach uczucie miłości rodzące się w wyniku gwiezdnych wpływów. Abstrakcyjne sytuacje przywodzące na myśl haiku odsłaniają przeobrażenie w atmosferze na jednej z planet spowodowane zmianą grawitacji i światła. Ta pulsująca planeta sprawia, że jej mieszkańcy na różne sposoby stapiają się w jedno.
Dowiedz się więcej »LOVE