Przejdź do treści

Konkurs Główny 2017

60 KILOS OF NOTHING

A cold morning in an opencast ore mine. Krzysztof is starting his first day as a manager. To survive in this community of physical labourers, where he’s patently a fish out of water, he plans to maintain discipline with an iron hand. But an unexpected accident with one of the workers as the victim puts his moral principles to the ultimate test. He comes to understand that it’s easy to be firm in favourable circumstances, but hard to oppose wrongdoing when the consequences might prove tragic.
Dowiedz się więcej »60 KILOS OF NOTHING

60 KILO NICZEGO

Zimny poranek w odkrywkowej kopalni kruszców. Krzysztof zaczyna swój pierwszy dzień pracy na stanowisku kierownika. Żeby przetrwać w środowisku pracowników fizycznych, do którego wyraźnie nie pasuje, zamierza trzymać dyscyplinę twardą ręką. Jednak nieoczekiwany wypadek, którego ofiarą staje się jeden z pracowników, wystawi zasady moralne Krzysztofa na ostateczną próbę. Bohater zrozumie, że łatwo być stanowczym w sprzyjających okolicznościach, jednak trudno przeciwstawić się złu, kiedy konsekwencje mogą być dla nas dramatyczne. Dowiedz się więcej »60 KILO NICZEGO

THE BURDEN

A dark musical enacted in a modern market place, situated next to a large freeway. The employees of the various commercial venues, portrayed as animals, deal with boredom and existential anxiety by performing cheerful musical turns. The apocalypse is a tempting liberator.
Dowiedz się więcej »THE BURDEN

THE BURDEN

Czarny musical odgrywany we współczesnym centrum handlowym tuż obok autostrady. Pracownicy różnych lokali przedstawieni jako zwierzęta radzą sobie ze znudzeniem i egzystencjalną niepewnością dzięki wykonywaniu radosnych figur tanecznych. Apokalipsa jawi się tutaj jako kuszący wyzwoliciel.
Dowiedz się więcej »THE BURDEN

THE WAY I LOVE YOU

Dani is a petty criminal who falls in love with the female police officer who arrests him after a robbery. It is love at first sight, a moment of unexpected brilliance. And above all something new, as Dani had never been in love before.
Dowiedz się więcej »THE WAY I LOVE YOU

THE WAY I LOVE YOU

Dani jest drobnym złodziejaszkiem, który zakochuje się w policjantce, która aresztowała go podczas kradzieży. To nie tylko miłość od pierwszego wejrzenia i moment niespodziewanego olśnienia, lecz przede wszystkim zupełnie nowe doświadczenie dla adoratora, gdyż Dani nigdy wcześniej nie był zakochany.
Dowiedz się więcej »THE WAY I LOVE YOU