Przejdź do treści

Konkurs Główny 2017

TRIAL & ERROR

Film o zagubionym guziku z koszuli, perfekcjonistycznych ciociach, zajętych kotach, spłoszonych papugach i o dawno niewidzianym przyjacielu.
Czytaj dalej »TRIAL & ERROR

60 KILOS OF NOTHING

A cold morning in an opencast ore mine. Krzysztof is starting his first day as a manager. To survive in this community of physical labourers, where he’s patently a fish out of water, he plans to maintain discipline with an iron hand. But an unexpected accident with one of the workers as the victim puts his moral principles to the ultimate test. He comes to understand that it’s easy to be firm in favourable circumstances, but hard to oppose wrongdoing when the consequences might prove tragic.
Czytaj dalej »60 KILOS OF NOTHING

60 KILO NICZEGO

Zimny poranek w odkrywkowej kopalni kruszców. Krzysztof zaczyna swój pierwszy dzień pracy na stanowisku kierownika. Żeby przetrwać w środowisku pracowników fizycznych, do którego wyraźnie nie pasuje, zamierza trzymać dyscyplinę twardą ręką. Jednak nieoczekiwany wypadek, którego ofiarą staje się jeden z pracowników, wystawi zasady moralne Krzysztofa na ostateczną próbę. Bohater zrozumie, że łatwo być stanowczym w sprzyjających okolicznościach, jednak trudno przeciwstawić się złu, kiedy konsekwencje mogą być dla nas dramatyczne. Czytaj dalej »60 KILO NICZEGO

WELCOME HOME ALLEN

A group of soldiers return home from war, to a world that may no longer recognise them in the final installment of Andrew Kavanagh’s trilogy exploring the collision of modern and ancient rituals.
Czytaj dalej »WELCOME HOME ALLEN

WELCOME HOME ALLEN

Grupa wojowników wraca do świata, który może już ich nie rozpoznawać. W ostatniej części trylogii Andrew Kavanagh’a odkrywamy zderzenie nowoczesnych i starożytnych rytuałów.
Czytaj dalej »WELCOME HOME ALLEN

THE BURDEN

A dark musical enacted in a modern market place, situated next to a large freeway. The employees of the various commercial venues, portrayed as animals, deal with boredom and existential anxiety by performing cheerful musical turns. The apocalypse is a tempting liberator.
Czytaj dalej »THE BURDEN

THE BURDEN

Czarny musical odgrywany we współczesnym centrum handlowym tuż obok autostrady. Pracownicy różnych lokali przedstawieni jako zwierzęta radzą sobie ze znudzeniem i egzystencjalną niepewnością dzięki wykonywaniu radosnych figur tanecznych. Apokalipsa jawi się tutaj jako kuszący wyzwoliciel.
Czytaj dalej »THE BURDEN

THE WAY I LOVE YOU

Dani is a petty criminal who falls in love with the female police officer who arrests him after a robbery. It is love at first sight, a moment of unexpected brilliance. And above all something new, as Dani had never been in love before.
Czytaj dalej »THE WAY I LOVE YOU

THE WAY I LOVE YOU

Dani jest drobnym złodziejaszkiem, który zakochuje się w policjantce, która aresztowała go podczas kradzieży. To nie tylko miłość od pierwszego wejrzenia i moment niespodziewanego olśnienia, lecz przede wszystkim zupełnie nowe doświadczenie dla adoratora, gdyż Dani nigdy wcześniej nie był zakochany.
Czytaj dalej »THE WAY I LOVE YOU