Przejdź do treści

ERASMUS+ podczas CINEMAFORUM

17. edycja Międzynarodowego Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych, poza odsłoną filmową, miała również istotny wymiar edukacyjny. Podczas międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach Programu ERASMUS+ młodzi ludzie z Francji, Włoch i Polski doskonalili w Warszawie swój warsztat filmowy, wymieniając się doświadczeniami, realizując krótkometrażowe filmy i prowadząc zajęcia praktyczne z zakresu edukacji filmowej.

Zadaniem przedsięwzięcia było przeprowadzenie programu filmowej edukacji rówieśniczej zwieńczonego realizacją krótkich form filmowych. Projekt umożliwił młodzieży z trzech krajów europejskich nawiązanie wzajemnych kontaktów, poznanie kultur swoich krajów oraz naukę warsztatu filmowego.

Unikalność programu edukacyjnego prowadzonego w ramach CINEMAFORUM polegała na odejściu od tradycyjnego modelu „mistrz – uczeń”, na rzecz edukacji bazującej na wymianie doświadczeń pomiędzy młodymi osobami reprezentującymi podobny poziom wiedzy i doświadczenia filmowego. Uczestnicy projektu występowali zarówno jako „uczniowie” zdobywający nowe kompetencje, jak również jako „eksperci”, dzielący się tymi kompetencjami z innymi. Każda z grup narodowych posiadała swoje silne i słabe strony, każda mogła się poszczycić konkretną wiedzą  lub praktycznymi umiejętnościami w wybranej dziedzinie.

Efekty programu edukacyjnego to wynik synergii doświadczeń pomiędzy uczestnikami z trzech państw, którzy w trakcie intensywnego filmowego tygodnia uczyli się obcowania z filmowym warsztatem, przekazując jednocześnie swoją wiedzę innym. W tym modelu edukacyjnym profesjonaliści, mentorzy i eksperci z branży filmowej byli jedynie wsparciem dla realizowanych działań, cały ciężar dydaktyczny spoczywał na uczestnikach. Młodzi ludzie sami musieli przygotować warsztaty z poszczególnych dziedzin filmowych, podzielić się posiadaną wiedzą z innymi uczestnikami CINEMAFORUM, zaplanować działania praktyczne oraz – w efekcie końcowym – przygotować cztery krótkie formy filmowe, które stanowiły finalny efekt ich działań.

Udział w praktycznych szkoleniach filmowych zaktywizował młodzież do wnikliwych analiz, obserwacji oraz samodzielnej, kreatywnej pracy artystycznej dotyczącej miejsca realizacji projektu – Warszawy. W ramach projektu powstały cztery całkowicie odmienne estetycznie krótkie formy filmowe, stanowiące cztery różne spojrzenia nie tylko na stolicę Polski, ale także na rolę sztuki filmowej, sposób z komunikacji z widzem i misję jaka może towarzyszyć współczesnemu kinu – począwszy od wymiaru czysto rozrywkowego, poprzez wnikliwą obserwację, a na ważnych celach społecznych kończąc.

Projekt realizowany był przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Organizatorami projektu byli:

  • FILMFORUM (Polska),
  • KINOGRAPHE (Francja),
  • Associazione Cinematografca e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy).

 

EDUKACJA NA CINEMAFORUM

Równolegle do międzynarodowych warsztatów filmowych w ramach Programu ERASMUS+ dla młodych twórców z Polski, Francji i Włoch odbyły się także warsztaty analizy filmu fabularnego EDUKACJA SPOJRZENIA oraz program INTERFILMLAB 2.0 poświęcony dystrybucji polskiej kinematografii poza granicami kraju. Swój finał miały 3. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu oraz program filmowej edukacji historycznej „To był lipiec 1945”, dotyczący wydarzeń związanych z Obławą Augustowską. Odbył się również panel informacyjny projektu Enterprise Europe Network Central Poland.

***

CINEMAFORUM jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Towarzyszące festiwalowi programy edukacji filmowej współfinansują: Program Unii Europejskiej ERASMUS+, Program Dotacyjny NIEPODLEGŁA oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Partnerami programowymi festiwalu są: Goethe-Institut w Warszawie, British Council w Polsce, Mazovia Warsaw Film Commission, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawska Szkoła Filmowa oraz Austriackie Forum Kultury.

Organizatorem imprezy jest FILMFORUM.