Przejdź do treści

INTERFILMLAB 2.0 – dostępna jest już darmowa publikacja

Dostępna jest już darmowa publikacja dotycząca wsparcia potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym.

Sukces pilotażowej edycji projektu INTERFILMLAB w 2017 roku pozwolił na organizację jego drugiej edycji, poświęconej tym razem wsparciu potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu dystrybucyjnym. To problem niezwykle istotny – choć polskie filmy odnoszą coraz więcej sukcesów na międzynarodowych festiwalach filmowych, nie zawsze przekładają się one na dystrybucyjne sukcesy frekwencyjne poza granicami Polski. Nowoczesne sposoby promocji i dystrybucji mogą pozwolić na zmianę tego stanu rzeczy i skuteczne wsparcie polskich filmów w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym.

Eksperci INTERFILMLAB 2.0 przekonują, że warto myśleć w Polsce o ekspansji eksportowej innej niż tylko ta oparta na festiwalowej „ekonomii prestiżu”, odważniej wprowadzając polskie filmy także do standardowej, międzynarodowej dystrybucji. To zadanie ambitne, ale zasługujące na pogłębioną analizę oraz opracowanie stosownych strategii w tym zakresie.

Program INTERFILMLAB 2.0 składał się z serii wykładów, warsztatów i dyskusji panelowych poświęconych zagadnieniom dotyczącym międzynarodowego rynku filmowego. Zaproszeni goście poruszyli tematykę dystrybucji, promocji i mechanizmów działania międzynarodowych rynków filmowych. Co niezwykle istotne, autorami wykładów, będących inspiracją do raportu były osoby z wieloletnim doświadczeniem – producenci filmowi, specjaliści od marketingu, przedstawiciele świata naukowego. Dzięki ich doświadczeniu, podczas spotkań INTERFILMLAB 2.0 sformułowano cenne i inspirujące refleksje oraz koncepcje dotyczące ścieżek rozwoju polskiego kina w międzynarodowym obiegu dystrybucyjnym.

Rezultatem projektu jest publikacja, stanowiąca skondensowany poradnik dla wchodzących na rynek twórców filmowych, producentów i dystrybutorów. Opracowana przez Grzegorza Fortunę publikacja dostępna jest do pobrania w serwisie internetowym programu INTERFILMLAB: http://interfilmlab.pl/2-0-pobierz-publikacje/

Przedsięwzięcie jest inicjatywą Instytutu KOSMOPOLIS Fundacji Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie.

Projekt „INTERFILMLAB 2.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym” jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego