Przejdź do treści

Nagrody Machulskiego 2017

REVEILLE

Awareness of the ubiquitous system is the source of loneliness. It is not always a result of revelation, sometimes it’s part of the plan. Each… Dowiedz się więcej »REVEILLE

REVEILLE

Świadomość wszechobecnego systemu jest źródłem samotności. Nie zawsze jest ona wynikiem objawienia, czasami jest to część planu. Każda jednostka poza systemem stanowi dla niego zagrożenie… Dowiedz się więcej »REVEILLE

END OF THE WORLD

Intimate, creative and visual documentary where couple of stories meet in one night. During that one night, people in a big city, troubled by loneliness, want to talk to someone. Some of them call 112, even if it is not really necessary, and others call the radio, where the speaker asks the question about the end of the world: what it means to each one of us. Dowiedz się więcej »END OF THE WORLD

KONIEC ŚWIATA

Kameralny, autorski film dokumentalny, w którym kilka historii spotyka się w czasie jednej nocy. W tę jedną noc, podobną do wielu innych, ludzie w dużym mieście, nękani samotnością, chcą z kimś porozmawiać. Niektórzy wzywają – często niepotrzebnie – pogotowie, jeszcze inni dzwonią do radia, gdzie prowadzący zadaje pytanie o koniec świata – co on znaczy dla każdego z nas z osobna. Dowiedz się więcej »KONIEC ŚWIATA

RACE

An intimate portrait of a father and son relationship, in which both have high expectations towards each other. They do not always agree, but they… Dowiedz się więcej »RACE

WYŚCIG

Intymny portret relacji ojca i syna, w której obaj mają wobec siebie duże oczekiwania. Nie zawsze się zgadzają, a jednak potrafią nawiązać nic porozumienia.