Przejdź do treści

Nagrody Machulskiego 2017

BAD DEEDS

Maks, a ten-year-old son of a hospital cleaning lady, gets caught red-handed stealing a wallet of one of the patients. The elderly man decides not… Dowiedz się więcej »BAD DEEDS

ZŁE UCZYNKI

Maks, dziesięcioletni syn szpitalnej sprzątaczki, zostaje przyłapany na próbie kradzieży portfela jednego z pacjentów. Poszkodowany staruszek postanawia nie zgłaszać kradzieży, ale w zamian prosi Maksa… Dowiedz się więcej »ZŁE UCZYNKI

AMERICA

In a small Polish village called Ameryka, two teenage girls, Anka and Dżastina, dream of a better life. The inseparable friends, tired of their everyday… Dowiedz się więcej »AMERICA

AMERYKA

Dawno temu w Ameryce… Dwie nastolatki – Anka i Dżastina – zabawiają się marzeniami o lepszym życiu. Nierozłączne przyjaciółki, znudzone codziennością, postanawiają przejechać się autostopem.… Dowiedz się więcej »AMERYKA

FOLLOW#ME

The daily life of a certain social networking site account is solely based on the content posted by the owner. Unexpectedly, new photos stop appearing…

FOLLOW#ME

Codzienność konta pewnego fotograficznego serwisu społecznościowego to wyłącznie obserwowanie treści, publikowanych przez właścicielkę. Nieoczekiwanie przestają pojawiać się nowe zdjęcia…

PIANO

A piano rescued by a student of the conservatoire – which was meant to reinforce a barricade in the Ukrainian Euromaidan – became a participant in and symbol of the revolution. The instrument drew together the fates of the film’s protagonists, each of whom faced a different choice, in an attempt to occupy with dignity their due place in this dramatic conflict.Dowiedz się więcej »PIANO

PIANO

Uratowane przez studentkę konserwatorium pianino, które miało wzmocnić konstrukcję barykady na ukraińskim Majdanie, stało się uczestnikiem i symbolem rewolucji. Instrument połączył losy bohaterów filmu, z których każdy stanął wobec innego wyboru, chcąc z godnością zając należne mu miejsce w dramatycznym konflikcie.Dowiedz się więcej »PIANO

CIEPŁO-ZIMNO

Nakręcona w jednym ujęciu historia niespodziewanego spotkania. W ciągu kilku zaledwie chwil losy dwóch obcych sobie kobiet wchodzą na kolizyjny kurs. Pierwszy raz spotykają się,… Dowiedz się więcej »CIEPŁO-ZIMNO