Przejdź do treści

Czyste obrazy

LATE SUMMER

“Late Summer” captures a centuries-old Beijing theatre in its incarnation as a modern-day transient space.

LATE SUMMER

“Late Summer” przedstawia tradycyjny  pekiński teatr podczas występu we współczesnej przestrzeni turystycznej.