Przejdź do treści

>>> Zgłoś film

Wybierz sekcję:

KONKURS GŁÓWNY

Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych.

Zgłoszenia do 20 września 2021 r.

AMERICAN SHORTS

Sekcja programowa prezentująca krótkometrażowe kino amerykańskie.

Termin zgłoszeń upłynął 1 sierpnia 2021 r.