Przejdź do treści

Wolontariat w ramach filmowych wydarzeń kulturalnych – wyniki badań, videoesej i publikacja

Podsumowując rok 2019, warto przyjrzeć się pracy ludzi, którzy dzięki szczególnej postawie, pasji i poświęceniu, decydują się na bezinteresowną pomoc na rzecz rozwoju kultury filmowej w Polsce. Realia festiwalowego życia wolontariuszy można poznać dzięki efektom projektu „Badanie dotyczące wolontariatu w obszarze kultury filmowej”.

Przygotowany w ramach projektu videoesej oraz publikacja stanowią zbiór wniosków będących efektem badań dotyczących współpracy z wolontariuszami podczas wydarzeń kulturalnych o tematyce filmowej. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendystka i realizatorka projektu – Simone Lipińska ze Stowarzyszenia FILMFORUM – spotkała się z wolontariuszami i koordynatorami wolontariatu polskich festiwali filmowych, by poznać najważniejsze aspekty ich pracy.

Badania objęły analizę poszczególnych etapów organizacji i koordynacji wolontariatu: od rozpoczęcia rekrutacji, przez proces szkoleniowy, realizację przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia. Efektami pracy są videoesej i publikacja, które umożliwiają wgląd w realia pracy wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.

Videoesej prezentuje doświadczenia zespołów wolontariackich i metody współpracy z wolontariuszami stosowane przez organizatorów festiwali filmowych. Stanowi zbiór wypowiedzi ochotników angażujących się w tego rodzaju przedsięwzięcia. Ich opinie, odczucia i przemyślenia zestawione są z w refleksjami współpracujących z nimi koordynatorów wolontariatu.

W badaniach wzięli udział wolontariusze i organizatorzy następujących festiwali filmowych:

  • Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO (Radom),
  • Międzynarodowy Festiwal Filmowy NOWE HORYZONTY (Wrocław),
  • Octopus Film Festival (Gdańsk),
  • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (Gdynia),
  • WAMA Film Festival (Olsztyn),
  • CINEMAFORUM – Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych (Warszawa).

 

Uzupełnieniem videoeseju jest publikacja, która stanowi syntezę najważniejszych opinii i wniosków zebranych podczas wywiadów. Publikację wzbogacają również spostrzeżenia ekspertów zajmujących się tematyką wolontariatu. Związani są oni z organizacjami i instytucjami, które taką działalność inicjują, a nawet się w niej specjalizują: Stowarzyszeniem FILMFORUM, Instytutem KOSMOPOLIS, Centrum Wolontariatu w Warszawie, projektem „Ochotnicy Warszawscy” oraz Stowarzyszeniem JAROCIN XXI.

Pobierz publikację

Wnioski z badań mogą posłużyć jako kompendium wiedzy na temat współpracy wolontariackiej oraz inspirować organizatorów inicjatyw kulturalnych do wprowadzenia zmian w procesie zarządzania wolontariatem i wdrażania nowych, efektywnych rozwiązań w tym zakresie.

Zgromadzone opinie i spostrzeżenia mogą także stanowić krok w kierunku podniesienie ogólnych standardów i poprawy powszechnie przyjętych norm w zakresie współpracy z wolontariuszami, którzy stanowią niezwykle cenny kapitał społeczny każdego filmowego wydarzenia.

***

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.