Przejdź do treści

>>> WOLONTARIAT

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  wolontariat / praktyki studenckie

  Rekrutacja trwa do 12 listopada 2023 r.

  DANE WOLONTARIUSZA

  Imię:

  Nazwisko:

  Adres e-mail:

  Rok urodzenia:

  Miasto zamieszkania:

  Telefon:


  INFORMACJE O WOLONTARIUSZU

  Wykształcenie / miejsce pracy / miejsce nauki:

  Napisz kilka słów o sobie - czym się interesujesz? - jakie posiadasz doświadczenie w pracy społecznej (wolontariat, koła naukowe, itp.) lub zawodowej?

  Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem podczas CINEMAFORUM? Jakie są Twoje oczekiwania związane z wolontariatem na festiwalu?

  Poziom znajomości języków w skali od 1 do 5 (1-niski, 5-wysoki):
  angielski 12345
  polski 12345
  francuski 12345
  inny 12345

  Określ w skali od 1 do 5 (1-najmniej, 5-najbardziej) jaki zakres działań podczas CINEMAFORUM odpowiadałby Ci najbardziej?
  biuro organizacyjne 12345
  biuro prasowe 12345
  dokumentacja fotograficzna 12345
  obsługa techniczna warsztatów filmowych 12345
  obsługa gości zagranicznych 12345

  W jakim terminie chcesz zaangażować się w działania?

  Opisz swoje umiejętności, które mogą być przydatne podczas festiwalu.

  Jakie są Twoje ograniczenia? (transportowe, zdrowotne, inne)


  Wolontariusz, zgłaszając się do udziału w działaniach zespołu wolontariackiego, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach filmowych i fotograficznych, zrealizowanych w ramach CINEMAFORUM, na potrzeby niekomercyjnych działań związanych z promocją i popularyzacją celów Festiwalu, w tym emisji w stacjach telewizyjnych i radiowych, publikacji w wydawnictwach DVD oraz w sieci Internet.

  Wolontariusz, zgłaszając się do udziału w działaniach zespołu wolontariackiego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w działaniach zespołu wolontariackiego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Wolontariusz ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie FILMFORUM. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: stowarzyszenie@filmforum.pl.

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów CINEMAFORUM, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz udziału w działaniach zespołu wolontariackiego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

  "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Wolontariatu w ramach CINEMAFORUM - 22. Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych"


  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."