Przejdź do treści

Warsztat EDUKACJA SPOJRZENIA

Dojrzewają projekty uczestników programu dla młodych animatorów kultury, realizowanego w PRACOWNI A35.  Podczas festiwalu CINEMAFORUM odbędzie się warsztat analizy filmowej EDUKACJA SPOJRZENIA. Program przygotuje widza do pogłębionego obcowania z dziełem filmowym.

„EDUKACJA SPOJRZENIA” to warsztat analizy filmowej realizowany na przykładzie filmu „FARAON” (1966) w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Do udziału w projekcie w charakterze ekspertów zostali zaproszeni członkowie Zespołu Badań nad Filmem z Instytutu Kultury Polskiej UW, autorzy monografii „Faraon. Poetyka filmu” (2016) i towarzyszącego jej tomu „Faraon. Rozmowy o filmie” (2017).

Warsztat będzie składał się z cyklu zajęć  kształcących i pogłębiających wnikliwość spojrzenia, aktywność poznawczą, praktyczną umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego.  Poszczególne wykłady i analizy będą prowadzone w 70 minutowych blokach obejmujących analizę scenografii i kostiumów, reżyserii i gry aktorskiej, montażu, sztuki operatorskiej, dźwięku oraz muzyki.

Zajęcia zostaną przygotowane w przystępnej formie – ich celem będzie nauczenie uczestników zdolności dostrzegania i rozumienia jedności treści i formy dzieła, znaczeń wnoszonych przez obrazowe i dźwiękowe środki wyrazu, właściwej interpretacji przestrzeni i czasu oraz sposobu konstruowania filmowych postaci.

Program będzie formą edukacji spojrzenia widza, przygotowania go do pogłębionego obcowania z dziełem filmowym. Warsztat będzie przeznaczony dla młodzieży ze szkół licealnych, studentów oraz osób dorosłych.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Aby zgłosić się do udziału należy wysłać maila na adres: warsztaty.analizafilmu@gmail.com, w temacie wiadomości wpisując hasło „EDUKACJA SPOJRZENIA”. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy osoby, które znają film Faraon Jerzego Kawalerowicza lub samodzielnie obejrzą go przed zajęciami. Warsztat nie będzie poprzedzony projekcją całego filmu.

Tematy poszczególnych spotkań przedstawiają się następująco:

7 listopada (środa), godz. 18:30 – 21:00

recepcja filmu Faraon, metodologia analizy antropologiczno-morfologicznej filmu, rola scenografii i kostiumów w Faraonie, prowadzą: dr Robert Birkholc, dr. hab. Seweryn Kuśmierczyk, Aleksandra Paszkowska,

8 listopada (czwartek), godz. 18:30-21:00,

reżyseria, praca aktorów, montaż w filmie Faraon, prowadzi: Agnieszka Korycka,

9 listopada (piątek), godz. 18:30-21:00

sztuka operatorska, dźwięk i muzyka w filmie Faraon, prowadzą: dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, dr Jacek Pająk.

***

„Pracownię A35” przy ul. Andersa 35 uruchomiło Stowarzyszenie FILMFORUM, dla którego ta przestrzeń jest swojego rodzaju powrotem do korzeni. To tutaj w 2002 roku powołano do życia najstarszą inicjatywę stowarzyszenia – festiwal CINEMAFORUM. Wtedy w tych murach mieściła się filia Domu Kultury Śródmieście, a festiwal znany był pod nazwą “OSKARIADA”. Pracownia powstała jako przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń w zakresie organizacji nowoczesnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Pracownia A35” – program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury” współfinansuje m.st. Warszawa