Przejdź do treści

Relacja z międzynarodowej wymiany młodzieży KINOGRAPHE – School of Filmmaking

KINOGRAPHE – SCHOOL OF FILMMAKING to międzynarodowa inicjatywa młodzieżowa skoncentrowana na wzajemnej wymianie doświadczeń i poznawaniu zagadnień dotyczących integracji i różnorodności społecznej współczesnej Europy oraz wartości wynikających z wielokulturowości.

Projekt wykorzystywał film jako narzędzie swobodnego dialogu międzykulturowego i wzajemnej wymiany doświadczeń w gronie młodych ludzi pochodzących z różnych krajów. Sztuka filmowa stanowiła swego rodzaju platformę upowszechniania wartości związanych z wielokulturowością, współpracą międzynarodową i pokojową koegzystencją różnych kultur i społeczności.

W ramach projektu młodzi ludzie sami opracowali szczegółowy program merytoryczny, zainicjowali działania twórcze związane z realizacją krótkich form filmowych oraz opracowali scenariusze i samodzielnie zrealizowali filmy krótkometrażowe dotyczące wybranych przez nich zagadnień związanych z wielokulturowością.

Młodzież wzięła udział w dyskusjach na temat takich zagadnień jak: emigracja, wyrównywanie szans, przyczyny konfliktów narodowościowych i problemy mniejszości kulturowych. Jednym z motywów przewodnich projektu była debata na temat specyfiki pokojowego funkcjonowania i koegzystencji różnych kultur i społeczności.

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Organizatorzy:

Instytut KOSMOPOLIS – Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska)
Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy)
Szitafilm Kft. (Węgry)
Cinemahall (Ukraina)