Przejdź do treści

>>> Nagrody im. Jana Machulskiego

PROJEKCJA III: ŚRODA (2 listopada 2022) 17.15

BEZ
reżyseria / directed by Mariusz Biernacki
12 min | Szkoła Filmowa w Łodzi | Polska / Poland 2021

NOMINACJA: Najlepszy Aktor
NOMINATION: Best Actor – Jakub Gąsior

Jak działają zmysły w trakcie stresującego wydarzenia? Co pozostaje w naszej pamięci? Ostre światło? Dźwięki otaczających nas detali? Film jest próbą odtworzenia trudnego emocjonalnie zdarzenia. Jest to zapis kilkudziesięciu minut z życia ojca i syna, którzy jadą do weterynarza, żeby uratować psa. W powietrzu wisi ich długotrwały konflikt. Emocje puszczają górę, kiedy każdy z bohaterów próbuje podjąć najlepszą w tej sytuacji decyzję. Czy takie wydarzenie może zbliżyć, czy pogłębić dystans między bliskimi?

How do our senses work during a stressful event? What remains in our memory? Sharp light? Sounds of surrounding details? The film is an attempt to recreate an emotionally difficult event. It is a record of dozens of minutes in life of a father and son who go to the vet to save a dog. Their long-standing conflict hangs in the air. Emotions run high as each character tries to make the best decision in the situation. Can such an event bring people closer together or deepen the distance between loved ones?

DYGOT
reżyseria / directed by Joanna Różniak
14 min | Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach | Polska / Poland 2022

NOMINACJA: Najlepszy Aktor
NOMINATION: Best Actor – Mateusz Czwartosz


Justyna to młoda studentka tańca. Jej życie jest pełne miłości, ruchu i imprez. Pewnej spokojnej jesiennej nocy dochodzi do brutalnego wydarzenia, które przerywa jej beztroskę.


Justyna is a young dance student. Her life is full of love, movement and parties. One calm autumn night, a horrible thing happens that ruins her idyll.

STAGNANT
reżyseria / directed by Konrad Kultys
18 min | Szkoła Filmowa w Łodzi | Polska / Poland 2021

NOMINACJA: Najlepszy Aktor
NOMINATION: Best Actor – Mateusz Czwartosz

Twardy skinhead Adam ignoruje swoją niepełnosprawność, starając się dominować nad bliskimi. Decyzja opiekującego się bohaterem brata dotycząca zmiany pracy zmusza Adama do ponownego przeanalizowania swojej sytuacji i zmierzenia się z własnymi ograniczeniami.

Tough skinhead Adam ignores his disability in an effortto dominate his loved ones. The decision of his caring brother to change jobs pushes Adam to reconsider his situation and face his own limitations.

STANCJA
reżyseria / directed by Adrian Apanel
30 min | Studio Munka SFP | Polska / Poland 2021

NOMINACJA: Najlepszy Aktor
NOMINATION: Best Actor – Jakub Zając
NOMINACJA: Najlepszy Montaż
NOMINATION: Best Editing – Iza Pająk

Młody chłopak trafia na stancję. Oprowadza go po niej nieco „odklejona” od rzeczywistości właścicielka. Dom jest zapuszczony i z każdym poznanym lokatorem wydaje się coraz dziwniejszy. Chłopak chce się wydostać, ale okazuje się to bardzo trudne.

A young boy arrives at lodgings. He is shown aroundby the somewhat „detached” landlady. The house is run-down and seems to get weirder and weirder with each tenant the boy meets. He wants to get out, but thisturns out to be very difficult.

>>> Organizatorzy