Przejdź do treści

NABÓR FILMÓW – CINEMAFORUM 2017

Zgłoś film do 16 października 2017 r.

Filmy biorące udział w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych zawalczą o GRAND PRIX CINEMAFORUM – nagrodę finansową w wysokości 5.000 PLN. 

Filmy zakwalifikowane do udziału w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych będą oceniane przez Jury składające się z zawodowych twórców filmowych, twórców telewizyjnych i specjalistów z dziedziny upowszechniania kultury oraz widzów Festiwalu.

W Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych mogą wziąć udział filmy fabularne (w tym animacje), reprezentujące wszelkie formy i gatunki filmowe. Tematyka filmów jest dowolna. Czas projekcji filmów zgłoszonych do konkursu nie może przekroczyć 40 minut.

Jak zgłosić film?

  • Opublikuj swój film on-line i umieść stosowny link (wraz z hasłem) w odpowiednim polu w Formularzu Zgłoszenia Filmu.
  • Wypełnij Formularz Zgłoszenia Filmu i zapisz wygenerowany plik PDF.
  • Wydrukuj i podpisz Formularz Zgłoszenia Filmu, dostarcz go w wersji papierowej do Organizatora do 16 października 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. gen. Władysława Andersa 35
00-159 Warszawa

Informacje na temat wyników prac komisji będą opublikowane na stronie internetowej CINEMAFORUM do dnia 19 października 2017 r.

W przypadku zakwalifikowania filmu do konkursu, kopię emisyjną należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej do dnia 3 listopada 2017 r.

W przypadku otrzymania nagrody finansowej warunkiem jej wypłacenia jest przekazanie Organizatorowi numeru PESEL, numeru rachunku bankowego i nazwy banku Laureata do dnia 11 grudnia 2017 r.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych

Formularz Zgłoszenia Filmu