Przejdź do treści

Międzynarodowa grupa młodzieży realizuje własny projekt filmowy

KINOGRAPHE – School of Filmmaking jest wpisanym w formułę międzynarodowej wymiany młodzieży programem edukacji społeczno-kulturalnej zainicjowanym przez młodych ludzi z Włoch, Węgier, Ukrainy i Polski.

Celem projektu jest nie tylko edukacja filmowa młodych ludzi, ale także zwiększenie  ich świadomości na temat innych kultur i grup narodowościowych. Jednym z głównych zadań projektu będzie umożliwienie uczestnikom samodzielnej realizacji kreatywnych działań artystycznych promujących wielokulturowość, dialog międzykulturowy i międzyreligijny oraz wspólne wartości, takie jak: wolność, tolerancja i poszanowanie praw człowieka – co jest działaniem szczególnie istotnym w kontekście napływających do Europy uchodźców, migrantów i osób ubiegających się o azyl.

Projekt poprzez zastosowanie nowoczesnych technik pozaformalnej edukacji filmowej będzie też sprzyjał zwiększaniu u uczestników kompetencji w zakresie korzystania ze współczesnych mediów, rozwijał umiejętność świadomego odbioru komunikatu filmowego oraz krytycznego myślenia i analizy treści audiowizualnych. Zastosowanie technik audiowizualnych wpłynie też znacząco na zwiększenie liczby pośrednich odbiorców projektu, objętych efektami działań uczestników bezpośrednich (np. widzowie zrealizowanych w ramach projektu młodzieżowych filmów krótkometrażowych).

Jednym z głównych efektów materialnych realizacji projektu będzie przygotowanie przez młodych ludzi z Włoch, Węgier, Ukrainy i Polski krótkometrażowych produkcji filmowych – nowoczesnych, młodzieżowych, przyjemnych w odbiorze, dotyczących współczesnych relacji pomiędzy młodymi europejczykami, zrealizowanych na odpowiednim poziomie artystycznym i realizacyjnym, które mogą zostać wykorzystane w działaniach promujących wartości europejskie.

Dzięki realizacji projektu, grupa 60 osób z 4 krajów europejskich będzie mogła zrealizować wartościowy program edukacji rówieśniczej i zyska możliwość konfrontacji własnych doświadczeń z kolegami z innych krajów. Uczestnicy samodzielnie pozyskają praktyczną wiedzę filmową, rozwiną kompetencje kulturowe i nauczą się zabierać głos w ważnych dla nich tematach, za pomocą twórczych i ambitnych wypowiedzi artystycznych.  Projekt zakłada kontynuację pilotażowej edycji i zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w realizację projektu w latach kolejnych.

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Organizatorzy:

Instytut KOSMOPOLIS – Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska)
Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy)
Szitafilm Kft. (Węgry)
Cinemahall (Ukraina)