Przejdź do treści

Michał Łubiński

Urodził się w 1990 roku w Warszawie. Filmowiec-samouk. W 2010 roku rozpoczął  studia na kierunku architektura na Politechnice Warszawskiej. W 2015 roku uzyskał stopień inżyniera i w tym samym roku podjął studia magisterskie na tym samym wydziale. W 2016 roku, po trzech latach pracy, ukończył swój pierwszy film krótkometrażowy „Bed Side Story”.