Przejdź do treści

INTERFILMLAB w odsłonie 3.0

INTERFILMLAB 3.0 – promocja i dystrybucja filmów na rynku VoD

Trzecia odsłona projektu wspierającego rozwój polskiej kinematografii rozpocznie się na początku lipca cyklem szkoleń organizowanych w ramach 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu.

Tegoroczna edycja wydarzenia przybierze formę laboratorium innowacji w dziedzinie dystrybucji filmowej na rynkach europejskich z wykorzystaniem kanałów 3-ciej generacji, jaką są platformy VoD. Osią tematyczną szkoleń i warsztatów będzie dystrybucja utworów audiowizualnych w sieci Internet oraz analiza szans i możliwości polskiego kina w kontekście intensywnego rozwoju tej formy rozpowszechniania produkcji filmowej.

Rynek VoD stał się sektorem rozwojowym i – zdaniem większości ekspertów – do niego właśnie należy przyszłość sektora audiowizualnego w XXI wieku. Postęp technologiczny, tańszy dostęp do legalnych źródeł, pojawienie się na polskim rynku globalnych platform VoD oraz zmiana przyzwyczajeń widowni prognozują istotne zmiany w strukturze polskiego rynku filmowego. Dystrybucja internetowa rządzi się jednak swoimi prawami, które nie przystają do powszechnych modeli wykorzystywanych do promocji i dystrybucji kinowej. Rynek filmowy stoi więc u progu rewolucyjnych zmian, które warto uważnie śledzić i reagować na pojawiające się trendy.

Zaplanowany w ramach INTERFILMLAB 3.0 program szkoleń i warsztatów dostarczy młodym polskim filmowcom (przede wszystkim producentom, dystrybutorom i reżyserom) specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowego rynku VoD oraz możliwości wzmocnienia potencjału eksportowego polskiego kina w ramach tego kanału dystrybucji.

Trzecia edycja INTERFILMLAB będzie mieć silnie międzynarodowy wymiar. Oprócz programu szkoleniowego dotyczącego europejskiego rynku VoD, zostanie przeprowadzone międzynarodowe spotkanie młodych przedstawicieli branży filmowej, skupione na poszukiwaniu nowoczesnych i pionierskich sposobów dystrybucji utworów audiowizualnych w sieci Internet oraz analizie szans i możliwości europejskich kinematografii w kontekście intensywnego rozwoju internetowych form rozpowszechniania produkcji filmowej. Spotkanie zostanie przeprowadzone w listopadzie, a w gronie uczestników znajdą się m.in. przedstawiciele branży filmowej z Malty, Włoch, Francji i Ukrainy.

Pierwszy cykl szkoleniowy odbędzie się w ramach 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu w dniach 10-13 lipca 2019 r. i obejmować będzie m.in. następujące propozycje programowe:

  • Wykład „Nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie dystrybucji utworów audiowizualnych na rynku VoD”;
  • Szkolenie „Poszukiwanie finansowania, transfer innowacyjnych technologii oraz umiędzynarodowienie działalności w sektorze kreatywnym”;
  • Wykład „Rynek VoD na świecie i w Polsce”;
  • Panel dyskusyjny „Małe filmy na małym ekranie, czyli o dystrybucji filmów krótkometrażowych na VoD”;
  • Szkolenie „Jak pitchować swój projekt?”;
  • Panel z udziałem producentów filmowych „Z kim debiutować?”;
  • Panel dyskusyjny „Przyszłość regionalnych funduszy filmowych w Polsce”;
  • Pitchingi scenariuszy i projektów w fazie developmentu;
  • Spotkania one-to-one z przedstawicielami instytucji finansujących produkcję filmową.

Aby wziąć udział w programie należy przesłać wniosek online o akredytację branżową KAMERALNEGO LATA, znajdujący się pod adresem:
kameralnelato.pl/akredytacja-branzowa

Kolejne działania z cyklu INTERFILMLAB 3.0 zostaną przeprowadzone podczas 6. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie (9-12 października 2019 r.) i CINEMAFORUM – 18. Międzynarodowego Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych w Warszawie
(6-10 listopada 2019 r.).

***

Organizatorem INTERFILMLAB 3.0 jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji.

Partnerami branżowymi wydarzenia są: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, FILMFORUM, Mazovia Warsaw Film Commission oraz StoryLab.pro.

INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Międzynarodowe działania edukacyjne wspiera Program Unii Europejskiej ERASMUS+.

Więcej informacji:
interfilmlab.pl/