Skip to content

>>> International Short Feature Film Competition

Tegoroczny konkurs to dwadzieścia filmów z wielu zakątków globu, w których losy jednostek splatają się z losami całego świata, a dynamiczna, plastyczna rzeczywistość zostawia trwały ślad w człowieku i jego otoczeniu.

This year’s competition features 20 films from many corners of the globe, in which the fate of individuals is mixed with the fate of the entire world, and the dynamic, plastic reality leaves a lasting mark on people and their surroundings.

PROJEKCJA I: PIĄTEK (4 listopada 2022), 17.00

1st SCREENING: FRIDAY (4th November 2022), 17.00


BESTIA
reżyseria / directed by Hugo Covarrubias
16 min | Trebol 3 Producciones, MALEZA Estudio | Chile / Chile 2021

Oparty na prawdziwych wydarzeniach film opowiada o życiu tajnej agentki policji w czasie wojskowej dyktatury w Chile. Jej relacje z psem, własnym ciałem, lękami i frustracjami odsłaniają mroczne oblicze jej umysłu, a także całego kraju.

Based on true events, film explores the life of a secret police agent during the military dictatorship in Chile. Her relationship with her dog, her body, her fears and frustrations reveals a grim fracture of her mind and of the country.

BYE BYE
reżyseria / directed by Amélie Bonnin
24 min | Topshot Films | Francja / France 2021

Z dyplomem w ręku Julien opuszcza rodzinną Normandię, by w Paryżu zbudować sobie lepsze życie i zostawić wspomnienia w tyle. I oto nadchodzi dzień powrotu, lecz wtedy te wspomnienia zasypują mu głowę.

With his diploma in his pocket, Julien left his native Normandy to build a bigger life for himself in Paris, leaving his memories behind. And then one day, one has to come back, and that day his memories jump in his face.

NIGHT LIGHT
reżyseria / directed by Kim Torres
14 min | Noche Negra Producciones | Kostaryka / Costa Rica 2022

Siedemnastoletnia Ale mieszka w wiejskiej części Kostaryki z dwójką młodszego rodzeństwa. Poprzez pejzaże wypełnione ciszą, pretensjami i krótkimi chwilami radości Ale będzie próbowała ochronić ich przed mrożącą krew w żyłach prawdą – ich matka odeszła od nich i już nie wróci.

Ale, a seventeen-year-old woman, lives in rural Costa Rica with her two younger siblings. Through landscapes fueled by silence, resentment and brief moments of joy, Ale will try to protect them from the seething truth, their mother has left them and is not coming back.

AUGUST SKY
reżyseria / directed by Jasmin Tenucci
16 min | Amordoch Filmes, Substancia | Brazylia / Brazil 2021

Lucia, ciężarna pielęgniarka z São Paulo, wyczuwa w powietrzu kłopoty i odczuwa irracjonalny lęk. W rezultacie trafia do lokalnego kościoła ewangelickiego i Nicole, jednej z jego członkiń. Tymczasem setki kilometrów dalej w Amazonii szaleją pożary.

Lucia, a pregnant nurse in São Paulo, senses trouble in the air and an irrational fear sets in. As a result, she finds herself drawn to a local evangelical church and Nicole, one of its members. All the while, fires rage in the Amazon hundreds of miles away.

THERE IS NO PEACE OF MIND
reżyseria / directed by Karol Ulman
14 min | Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach | Polska / Poland 2022

Jacek, mężczyzna w średnim wieku, korzysta z usługi firmy zajmującej się przemianą ludzi w drzewa. Proces jego transformacji nadzorują Doktor Buk i terapeutka Melisa, którzy upewniają się, czy ma on pełną świadomość konsekwencji i czy jego decyzja nie jest przypadkowa. Film jest swego rodzaju medytacją nad losem człowieka, który decyduje się na radykalny krok, aby zanurzyć się w świat natury pozbawionej myśli, powinności, w świat czystego trwania.

Jacek, a middle-aged man, uses the service of a company that transforms people into trees. The process of his transformation is overseen by Doctor Beech and therapist Melissa, who make sure that he is fully aware of the consequences and that his decision is not accidental. The film is a kind of meditation on the fate of a man who takes a radical step to plunge into a world of nature that is free of thoughts, obligations, into a world of pure duration.

>>> Organizers