Przejdź do treści

KINOGRAPHE – School of Filmmaking

Właśnie rozpoczyna się młodzieżowy projekt edukacji filmowej w Olsztynie.

W ramach projektu młodzi ludzie zrealizują własny program merytoryczny, zainicjują działania twórcze związane z realizacją krótkich form filmowych oraz opracują scenariusze i maksymalnie samodzielnie zrealizują filmy krótkometrażowe dotyczące wybranych przez nich zagadnień związanych z wielokulturowością.

Młodzież zaplanuje także wspólne dyskusje na temat takich zagadnień jak: emigracja, wyrównywanie szans, przyczyny konfliktów narodowościowych i problemy mniejszości kulturowych. Jednym z motywów przewodnich projektu będzie debata na temat specyfiki pokojowego funkcjonowania i koegzystencji różnych kultur i społeczności na Warmii i Mazurach.

Filmy zrealizowane przez uczestników można oglądać w kinie HELIOS (aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, Olsztyn) 15 października 2016 r. o godzinie 14:00. Wstęp wolny.

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Organizatorzy:

Instytut KOSMOPOLIS – Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska)
Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy)
Szitafilm Kft. (Węgry)
Cinemahall (Ukraina)