Przejdź do treści

>>> Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych

Tegoroczny konkurs to dwadzieścia filmów z wielu zakątków globu, w których losy jednostek splatają się z losami całego świata, a dynamiczna, plastyczna rzeczywistość zostawia trwały ślad w człowieku i jego otoczeniu.

PROJEKCJA IV: SOBOTA ( listopada 2022), 18.45

This year’s competition features 20 films from many corners of the globe, in which the fate of individuals is mixed with the fate of the entire world, and the dynamic, plastic reality leaves a lasting mark on people and their surroundings.

4th SCREENING: FRIDAY (5th November 2022), 18.45


AT LITTLE WHEELIE THREE DAYS AGO
reżyseria / directed by Andrew Stephen Lee
18 min | Cinema Inutile | Stany Zjednoczone / USA 2022

Viralowy filmik wyprowadza bezrobotnego ojca z równowagi.

A viral video rattles an out-of-work father.

NOCOMODO
reżyseria / directed by Lola Halifa-Legrand
14 min | bathysphere | Francja / France 2022

Latem w dniu swoich siódmych urodzin Selma jest molestowana przez współpracownika ojca, który wkrótce ukazuje się jej w postaci zwierzęcia. Wstrząśnięta Selma odkrywa siłę własnego języka jako zabezpieczenia przed przemocą dorosłych.

In the summer of her seventh birthday, Selma is molested by an associate of her father’s who soon appears to her in the guise of an animal. Shocked, Selma discovers the power of her own language as a bulwark against adult violence.

SNOW IN SEPTEMBER
reżyseria / directed by Lkhagvadulam (Dulmaa) Purev-Ochir
20 min | Aurora Films, Guru Media | Francja, Mongolia / France, Mongolia 2022

Davka jest nastolatkiem, który mieszka w rozpadających się sowieckich budynkach w Ułan Bator. Wraz z Anuką, koleżanką z klasy, rozmawiają o mandze i przekomarzają się na temat seksu. Kiedy Davka spotyka starszą kobietę, jego wyobrażenia o intymności i pogląd na związki ulegają zmianie.

Davka is a teenager who lives in the decaying Soviet buildings in Ulaanbaatar. With his classmate, Anuka, they talk about manga and tease each other about sex. When Davka encounters an older woman, his ideas about intimacy and his view of relationships are forced to change.

THE WATER MURMURS
reżyseria / directed by Story Chen
15 min | TH Entertainment | Chiny / China 2022

Kiedy asteroida uderza w Ziemię, wybuchy podwodnych wulkanów grożą zatopieniem nadrzecznego miasteczka, a mieszkańcy zaczynają uciekać w głąb lądu. Dzień przed wyjazdem Nian żegna się z przyjacielem z dzieciństwa, ale po drodze przeciera szlaki z niektórymi mieszkańcami miasteczka. Stopniowo jej wspomnienia o miasteczku zaczynają być coraz wyraźniejsze.

When an asteroid hits the Earth, underwater volcanic eruptions risk submerging a riverside town and the inhabitants start to flee inland. The day before leaving, Nian says goodbye to a childhood friend but on her way she crosses paths with some of the town’s residents. Gradually, her memories of the town start to become clearer and clearer in her mind.

TRIA
reżyseria / directed by Giulia Grandinetti
17 min | Lupin Film | Włochy / Italy 2022

W dystopijnym Rzymie egzekwowane jest prawo, które nie pozwala rodzinom imigrantów na posiadanie więcej niż trójki dzieci. Jeśli ma się pojawić czwarte, musi się urodzić, jednak jedno z nich należy wtedy zabić, dając samicom pierwszeństwo do poświęcenia. Zoe, Iris i Clio to trzy siostry, a jedna z nich wkrótce zostanie zabita.

In a dystopian Rome, a law is enforced which doesn’t allow immigrant families to have more than three children. If a fourth is to be expected, he or she must be born, however, one of them must then be killed, giving the females priority for sacrifice. Zoe, Iris and Clio are three sisters, but one of them will soon be killed.

>>> Organizatorzy