Przejdź do treści

>>> Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych

Tegoroczny konkurs to dwadzieścia filmów z wielu zakątków globu, w których losy jednostek splatają się z losami całego świata, a dynamiczna, plastyczna rzeczywistość zostawia trwały ślad w człowieku i jego otoczeniu.

This year’s competition features 20 films from many corners of the globe, in which the fate of individuals is mixed with the fate of the entire world, and the dynamic, plastic reality leaves a lasting mark on people and their surroundings.

PROJEKCJA |I: PIĄTEK (4 listopada 2022), 19.00

2nd SCREENING: FRIDAY (4th November 2022), 19.00


CHAPERONE
reżyseria / directed by Sam Max
16 min | It Doesn’t Suck Productions, Voyeur Productions | Stany Zjednoczone / USA 2021

Bezimienna postać przyjeżdża samochodem po młodego mężczyznę. Gdy oboje jadą, a następnie zatrzymują się w surowym, wynajętym domu na wsi, szczegóły ich relacji stają się aż nazbyt jasne.

An unnamed figure picks up a young man in his car. As the two drive together, and settle into an austere rental house in the country, the details of their arrangement become guttingly clear.

WARSHA
reżyseria / directed by Dania Bdeir
16 min | GoGoGo Films, Inter Spinas Films, Né à Beyrouth Films | Liban, Francja / Lebanon, France 2021

Mohammad jest operatorem dźwigu pracującym w Bejrucie. Pewnego ranka zgłasza się na ochotnika, by wsiąść za stery jednego z najwyższych i najbardziej niebezpiecznych dźwigów w Libanie. Z dala od oczu wszystkich jest w stanie realizować swoją sekretną pasję i odnaleźć wolność.

Mohammad is a crane operator working in Beirut. One morning he volunteers to take on one of the tallest and notoriously most dangerous cranes in Lebanon. Away from everyone’s eyes, he is able to live out his secret passion and find freedom.

CENSOR OF DREAMS
reżyseria / directed by Léo Berne, Raphaël Rodriguez
18 min | Iconoclast | Francja / France 2021

Noc w noc Cenzor i jego zespół przekształcają wspomnienia Yoko w fantastyczne sny. Dziś jednak nic nie idzie zgodnie z planem.

Night after night, The Censor and his team mould Yoko’s memories into fantastical dreams. Tonight nothing happens as planned.

TRUMPETS IN THE SKY
reżyseria / directed by Rakan Mayasi
15 min | Salaud Morisset | Palestyna, Liban, Francja, Belgia / Palestine, Lebanon, France, Belgium 2021

Boushra, Syryjka zbierająca ziemniaki w Libanie, wraca po długim dniu pracy na polu tylko po to, by dowiedzieć się, że dziś jej dzieciństwo ma dobiec końca.

Boushra, one of the Syrian potato-picking girls in Lebanon, returns from a long day of work in the field only to learn that today her childhood will come to an end.

A BEAUTIFUL WILDFLOWER MEADOW
PIĘKNA ŁĄKA KWIETNA

reżyseria / directed by Emi Buchwald
30 min | Studio Munka SFP | Polska / Poland 2022

Architekt krajobrazu Emil toczy nierówną walkę ze światem ludzi obojętnych na piękno natury. Przez swoją neurotyczną nieugiętość pogrąża się w spirali absurdalnych wydarzeń, a przy tym wszystkim próbuje jeszcze być dobrym ojcem.

A landscape architect Emil is fighting an unequal battle with the world of people indifferent to the beauty of nature. Through his neurotic unbending, he plunges into a spiral of absurd events, and with all this he still tries to be a good father.

>>> Organizatorzy