Przejdź do treści

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH FILMÓW FABULARNYCH

CINEMAFORUM 2023

Uwaga! Termin zgłoszeń mija 6 października 2023 r.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU

  Twoje imię i nazwisko

  Twój adres email
  na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej  Tytuł filmu:

  Kraj(e) produkcji:

  Czas projekcji filmu:

  Rok produkcji:

  Gatunek:
  fabułaanimacjainny

  Język oryginału:

  Napisy:

  Wszystkie kopie emisyjne filmów zrealizowanych w innym języku niż język angielski, powinny posiadać napisy w języku angielskim.

  Opis / streszczenie filmu:
  limit znaków: wersja polska - 0/600

  limit znaków: wersja angielska - 0/600

  Notka biograficzna reżysera:
  limit znaków: wersja polska - 0/600

  limit znaków: wersja angielska - 0/600

  Kopia filmu przeznaczona do emisji konkursowej zapisana jest na nośniku:
  DCPBlu-Rayplik ProRes

  Format obrazu:
  4:316:9

  Proszę o zaklasyfikowanie filmu do następującej kategorii wiekowej:
  bez ograniczeńdozwolony od lat 15dozwolony od lat 18  Reżyseria:

  Scenariusz:

  Zdjęcia:

  Montaż:

  Główna rola żeńska:

  Główna rola męska:


  Dokładne dane producenta filmu:

  Producent wiodący:

  Inny:

  Kontakt:

  Koproducenci:  Dokładne dane osoby (prawnej lub fizycznej) zgłaszającej film:
  Nazwa osoby prawnej:

  Imię i nazwisko:

  Telefon:

  Adres e-mail / adres strony internetowej producenta / reżysera:

  Adres:  Do zgłoszenia załączam kopię preselekcyjną filmu w linku online:
  link
  hasło
  link do trailera
  Do zgłoszenia załączam następujące materiały dodatkowe:
  fotos z filmu
  zdjęcie reżysera


  "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych"

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów.
  taknie