Skip to content

>>> Jan Machulski Awards

SCREENING IX | 3 November 2022 | 18.45

DROGA
reżyseria / directed by Edyta Wróblewska
30 min | Studio Munka SFP | Polska / Poland 2021

NOMINACJA: Najlepszy Scenariusz
NOMINATION: Best Screenplay – Edyta Wróblewska

Wesele na Mazurach. Agata, trzydziestolatka w ciąży, która przyjechała tam ze swoim chłopakiem Grześkiem, w środku nocy sama rusza w drogę powrotną do domu. Jej samochód ląduje w rowie, a ona musi znaleźć sposób, żeby się stamtąd wydostać.

A wedding in Mazury. Agata, a pregnant thirty-year-old who has traveled there with her boyfriend Grzesiek, decides to drive home alone in the middle of the night. Her car lands in a ditch, and she has to find a way to get out.

MARTWY PUNKT
reżyseria / directed by Patrycja Polkowska
15 min | Szkoła Filmowa w Łodzi | Polska / Poland 2022

NOMINACJA: Najlepszy Scenariusz
NOMINATION: Best Screenplay – Patrycja Polkowska

Na zamkniętym osiedlu dochodzi do wypadku. Robert rusza w pościg za obcym, który uciekł z miejsca zdarzenia. Próbując odkryć prawdę, staje przed moralnym wyborem.

An accident takes place in a gated community. Robert chases a stranger who fled the scene. As he tries to get to the truth, he faces a moral choice.

PAPIEROSY
reżyseria / directed by Maja Markowska
18 min | Maja Markowska | Polska / Poland 2020

NOMINACJA: Najlepszy Scenariusz
NOMINATION: Best Screenplay – Maja Markowska

Trwa pierwsza pandemiczna Wielkanoc. Zamknięta w czterech ścianach młoda kobieta opiekuje się ciężko chorym dziadkiem. Czas upływa im na rozmowach, wspólnych posiłkach, oglądaniu rodzinnych zdjęć i graniu w pokera. Łączy ich także pewna niezdrowa przyjemność – oboje lubią sobie zapalić. To, co oglądamy, nie jest tylko spełnianiem rodzinnego obowiązku, ale i obrazem autentycznej ponadpokoleniowej bliskości, jaka łączy tych dwoje ludzi.

The first pandemic Easter is underway. Locked inside four walls, a young woman takes care of her seriously ill grandfather. They pass the time by talking, eating meals together, looking at family photos and playing poker. They also share a certain unhealthy pleasure – they both like to smoke. What we are watching is not just the fulfillment of a family duty, but also a picture of the genuine transgenerational closeness that unites these two people.

ROZWIĄZANIE
reżyseria / directed by Katarzyna Sikorska
25 min | Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach | Polska / Poland 2021

NOMINACJA: Najlepszy Scenariusz
NOMINATION: Best Screenplay – Katarzyna Sikorska

Alicja odlicza ostatnie tygodnie do narodzin córki. Czeka nie tylko na dziecko, ale również na męża, który na co dzień pracuje za granicą. Gdy w jej domu pojawia się Oksana – młoda Ukrainka, która ma jej pomóc sprowadzić na świat długo wyczekiwane dziecko, okazuje się, że życie pod jednym dachem staje się dla obu kobiet trudniejsze, niż przypuszczały. Atmosfera jest coraz bardziej napięta, z godziny na godzinę nakręca się spirala zazdrości, strachu i niepewności.

Alicja is counting down weeks to the birth of her daughter. She’s looking forward not only to her child but also to her husband, who works abroad. Oksana, a young Ukrainian, arrives to help her bring the long-awaited daughter to the world, but their life under the same roof is becoming harder than they expected. The tension grows. Hour by hour, envy, fear and uncertainty intensify.

VICTORIA
reżyseria / directed by Karolina Porcari
28 min | Studio Munka SFP | Polska / Poland 2022

NOMINACJA: Najlepszy Scenariusz
NOMINATION: Best Screenplay – Karolina Porcari, Krzysztof Szekalski

Amelia, atrakcyjna kobieta w średnim wieku, od wielu lat żyje w małżeństwie z rekonstruktorem średniowiecznych bitew. Związek stopniowo popada w rutynę, a przy tym nie daje kobiecie seksualnego spełnienia. Pięćdziesięciolatka nie jest nawet świadoma własnych pragnień i potrzeb. To, co przez całe życie pozostawało uśpione, zacznie budzić się wraz ze znalezieniem tajemniczej przesyłki pod drzwiami mieszkania.

Amelia, an attractive middle-aged woman, has been married for many years to a medieval battle reenactor. The relationship is gradually slipping into a routine, with no sexual fulfillment for the woman. The 50-year-old is not even aware of her own desires and needs. What has remained dormant all her life will begin to awaken when she finds a mysterious package under her apartment door.

>>> Organizers