Skip to content

>>> International Short Feature Film Competition

Tegoroczny konkurs to dwadzieścia filmów z wielu zakątków globu, w których losy jednostek splatają się z losami całego świata, a dynamiczna, plastyczna rzeczywistość zostawia trwały ślad w człowieku i jego otoczeniu.

PROJEKCJA III: SOBOTA ( listopada 2022), 17.00

This year’s competition features 20 films from many corners of the globe, in which the fate of individuals is mixed with the fate of the entire world, and the dynamic, plastic reality leaves a lasting mark on people and their surroundings.

3rd SCREENING: FRIDAY (5th November 2022), 17.00


THE SEINE’S TEARS
reżyseria / directed by Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur
9 min | Pôle 3D | Francja / France 2021

Dnia 17 października 1961 roku algierscy robotnicy wychodzą na ulice, aby zaprotestować przeciwko obowiązkowej godzinie policyjnej narzuconej przez prefekturę policji. Kamel wszystko nagrywa kamerą. Podążamy za nim i jego przyjacielem Nabilem przez całą demonstrację, aż do placu Saint Michel.

17 october 1961, Algerian workers take to the streets to protest the mandatory curfew imposed by the Police prefecture. Kamel takes his camera with him to record anything that could happen. We follow him and his friend, Nabil, through this demonstration as it intensifies, until they reach the place Saint Michel.

PRIMAL THERAPY
reżyseria / directed by Santtu Salminen
19 min | LuodoMedia | Finlandia / Finland 2021

Czterdziestoośmioletni Jussi jest całkowicie wyczerpany. Nieudane małżeństwo, utrata więzi z synem i wypalenie zawodowe doprowadziły go do załamania psychicznego. Aleksi, młody i wysportowany opiekun Jussiego, zauważa to i oferuje pomoc. Aleksi zabiera Jussiego na odległe mokradła. Tam uczy go serii ćwiczeń, mających na celu przywołanie jego „pierwotnej strony”. Rzucają dużymi kamieniami, ryczą, siłują się w błocie twarzą w dół. Zachowanie mężczyzn staje się coraz bardziej zwierzęce, a Jussi, ku swojemu zaskoczeniu, czuje się bardzo silny…

Jussi, 48, is totally worn-out. A failed marriage, lost connection with his son and a professional downswing have driven him into a mental slump. Jussi’s young and athletic supervisor Aleksi has taken note of this and offers to help. Aleksi takes Jussi to a remote bog. At the bog, Aleksi instructs Jussi on a series of exercises, meant to conjure up their ‘primitive side’. They throw large rocks, roar, wrestle face down in the mud. The behaviour of the men becomes increasingly animalistic and Jussi, to his surprise, feels very empowered…

POPS
reżyseria / directed by Lewis Rose
20 min | Bridge Way Films, Salaud Morisset | Wielka Brytania, Francja / UK, France 2021

Jak zareagowałbyś, gdyby ostatnie życzenie twojego ojca było nieco odjechane? Dla rodzeństwa Roz i Elli oznacza to walkę o to, kto zadecyduje, jaka będzie ostatnia droga ich taty.

How would you react if your father’s last wish was a little bit out there? For siblings Roz and Elli, it becomes a battleground for who will determine their pop’s final journey.

CHERRIES
reżyseria / directed by Vytautas Katkus
15 min | Marija Razgute Production M-Films | Litwa / Lithuania 2022

Świeżo emerytowany ojciec zaprasza swojego syna do pomocy przy zbieraniu wiśni w ogrodzie. Mężczyzna zbiera je jednak bez pośpiechu, stara się spędzić czas z synem. Wiśnie pozostają w tle.

A recently retired father invites his son to help him with the cherry picking in the garden. The father is in no hurry to finish the cherry job though, as he tries to catch up with his son. The cherries remain in the background.

A FAIRY TALE
reżyseria / directed by Zoé Arene
20 min | Topshot Films | Francja / France 2021

Początkujący filmowiec Juan kręci dokumentalny portret Coco, trzydziestokilkuletniej bezdomnej. Film szybko staje pod znakiem zapytania, gdy Juan odkrywa, że Coco uważa się za wróżkę w odczarowanym świecie.

Apprentice filmmaker, Juan makes a documentary portrait of Coco, a thirty-something-year-old marginal. The film is quickly called into question when Juan discovers that Coco thinks she’s a fairy in a disenchanted society.

>>> Organizers