Przejdź do treści

Blok 3

SOMETHING TO REMEMBER

A lullaby before the great disaster. Two pigeons visit a zoo without animals, a snail measures his blood pressure at the doctor, in the CERN laboratory something has gone terribly wrong. Six moments from our age, like memories of the world we leave behind.
Czytaj dalej »SOMETHING TO REMEMBER

SOMETHING TO REMEMBER

Cisza przed burzą. Dwa gołębie odwiedzają zoo bez zwierząt, ślimak mierzy ciśnienie u lekarza, w laboratorium CERN coś poszło zupełnie nie tak. Sześć chwil z naszej ery, jak wspomnienia o świecie, który opuszczamy.
Czytaj dalej »SOMETHING TO REMEMBER

THE STONE

After a disabled nun is miraculously cured by a common-or-garden stone, her Mother Superior moves heaven and earth to win the Vatican’s official recognition of the event as a miracle.
Czytaj dalej »THE STONE

KAMIEŃ

Podczas wycieczki do parku poruszająca się na wózku młodziutka zakonnica Zofia dotyka przypadkowego kamienia. Nagle wstaje o własnych siłach. Lekarze nie mają na to żadnego wyjaśnienia. I chociaż siostra przełożona wyciska siódme poty, by Watykan oficjalnie uznał to za cud, Arcybiskup Warszawy jest sceptyczny. Kamień jest zbyt świeckim przedmiotem, by Watykan potraktował sprawę poważnie. Czytaj dalej »KAMIEŃ

THE DOE

Helene is spending what seems to be a romantic weekend in French countryside until she has an argument with her lover and gets furious. She decides to flee away and finds herself into rural landscapes, clueless. Nature takes back its rights. The hunt is open. Helene becomes “the doe”.
Czytaj dalej »THE DOE

THE DOE

Helene spędza romantyczny weekend na francuskiej wsi, ale po kłótni z kochankiem wpada w furię. Postanawia uciec i trafia na rozległe wiejskie tereny, całkowicie zdezorientowana. Natura odzyskuje swoje prawa. Rozpoczyna się polowanie. Helene staje się łanią.
Czytaj dalej »THE DOE

MASSACRE

Two sisters, aged 10 and 12, are about to leave their beloved island, which became too expensive for their family. Their sadness turns into rage towards those forcing them to leave: tourists. This last summer will be dark, deadly, as toxic as the seaweeds swarming all over the beaches.
Czytaj dalej »MASSACRE

MASSACRE

Dwie siostry wkrótce będą musiały opuścić swoją ukochaną wyspę, na której życie stało się zbyt kosztowne dla ich rodziny. Ich smutek zamienia się w furię wobec tych, którzy zmuszają je do opuszczenia wyspy – turystów. To lato będzie ciemne, zabójcze, tak toksyczne jak roznoszące się po plażach wodorosty.
Czytaj dalej »MASSACRE