Przejdź do treści

Blok 1

DA YIE

On a sunny day in Ghana, a foreigner approaches two children and takes them for an unexpected trip. The three of them get along so well that “Bogah”, the foreigner, starts to question his initial intentions.
Czytaj dalej »DA YIE

DA YIE

Pewnego słonecznego dnia w Ghanie cudzoziemiec podchodzi do dwójki dzieci i zabiera je w nieoczekiwaną podróż. Cała trójka dogaduje się tak dobrze, że „Bogah”, jak przedstawia się cudzoziemiec, zaczyna kwestionować swoje początkowe intencje.
Czytaj dalej »DA YIE

SH_T HAPPENS

The caretaker exhausted by everything, his frustrated wife and one totally depressed deer. Their mutual despair leads them to absurd events, because… shit happens all the time.
Czytaj dalej »SH_T HAPPENS

SH_T HAPPENS

Wyczerpany wszystkim dozorca, jego sfrustrowana żona i jeden całkowicie przygnębiony jeleń. Ich rozpacz prowadzi do absurdalnych wydarzeń, bo… takie jest życie.
Czytaj dalej »SH_T HAPPENS

THE CROSSWORD

A crossword is a puzzle that usually takes the form of a square or a rectangular grid of white and black squares. The game’s goal is to fill the white squares with letters, forming words or phrases, by solving clues leading to the answers. An old man is solving a crossword containing various clues. Some of them are easier, some tougher, but they are all related to events in his life. Czytaj dalej »THE CROSSWORD

KRZYŻÓWKA

Krzyżówka – zagadka słowno-literowa polegająca na odgadywaniu lub dopasowywaniu haseł i wpisywaniu ich w krzyżujące się ze sobą rubryki. Zazwyczaj celem rozwiązywania krzyżówki jest odgadnięcie hasła składającego się z porozrzucanych po niej, oznaczonych cyframi liter. Starszy mężczyzna rozwiązuje krzyżówkę, w której napotyka różne hasła. Niektóre są łatwiejsze, inne trudniejsze, ale zawsze wiążą się w jakiś sposób z wydarzeniami z jego życia. Czytaj dalej »KRZYŻÓWKA

MARADONA’S LEGS

During the 1990 World Cup, two young Palestinian boys are looking for “Maradona’s legs”; the last missing sticker that they need in order to complete their world cup album and win a free Atari.
Czytaj dalej »MARADONA’S LEGS

MARADONA’S LEGS

Podczas mistrzostw świata w piłce nożnej w 1990 roku dwóch młodych palestyńskich chłopców szuka „nóg Maradony” – ostatniej brakującej naklejki, której potrzebują, aby skompletować swój album o mistrzostwach świata i wygrać konsolę Atari.
Czytaj dalej »MARADONA’S LEGS