>>> WOLONTARIAT

Podziel się z nami swoim czasem, umiejętnościami, a przede wszystkim entuzjazmem!
Dołącz do ekipy wolontariuszy CINEMAFORUM!

W zamian zapewniamy mnóstwo nowych doświadczeń, całe grono ciekawych ludzi do poznania i możliwość współtworzenia wyjątkowego festiwalu. Wszyscy wolontariusze otrzymają oficjalny certyfikat i zaświadczenie potwierdzające udział w organizacji wydarzenia oraz zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. W ramach wolontariatu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich.

Wystarczy wypełnić ankietę dostępną poniżej!

Szczegółowe informacje:

Stowarzyszenie FILMFORUM
tel.: +48 22 392 03 22
tel.: +48 22 392 03 21
e-mail: biuro@filmforum.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
wolontariat / praktyki studenckie


DANE WOLONTARIUSZA


INFORMACJE O WOLONTARIUSZU


Wolontariusz, zgłaszając się do udziału w działaniach zespołu wolontariackiego, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach filmowych i fotograficznych, zrealizowanych w ramach CINEMAFORUM, na potrzeby niekomercyjnych działań związanych z promocją i popularyzacją celów Festiwalu, w tym emisji w stacjach telewizyjnych i radiowych, publikacji w wydawnictwach DVD oraz w sieci Internet.

Wolontariusz, zgłaszając się do udziału w działaniach zespołu wolontariackiego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w działaniach zespołu wolontariackiego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wolontariusz ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie FILMFORUM. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: stowarzyszenie@filmforum.pl.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów CINEMAFORUM, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz udziału w działaniach zespołu wolontariackiego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."