>>> SZKOLENIE CENTRAL POLAND

Seminarium szkoleniowe Central Poland – Business Support Network
Warszawa, Kinoteka Multiplex, Pl. Defilad 1
14.11.2014, g. 11.00
Wstęp wolny.

Seminarium szkoleniowe realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network i skierowane do osób zainteresowanych tematyką pozyskiwania funduszy UE oraz programami wspierającymi zakładanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem tematyki dotyczącej kultury i sektora kreatywnego.

 

Program:

10.45 Recepcja

11.00 Prezentacja projektu Enterprise Europe Network
– Marta Karnkowska, Central Poland – Business Support Network Enterprise Europe Network – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Tematyka: Współpraca międzynarodowa w ramach sieci Enterprise Europe Network. Programy dla studentów i młodych naukowców finansowane ze środków UE. Wprowadzenie do Programu Ramowego Horyzont 2020.

11.15 Innowacyjność i współpraca międzynarodowa w planowaniu rozpoczęcia własnej działalności – Ewa Żbikowska, Central Poland – Business Support Network Enterprise Europe Network – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Tematyka: Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020. Innowacyjność w projektach finansowanych z Unii Europejskiej. Instrumenty wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

12.15 Przerwa kawowa

12.30 Kultura jako element napędzający gospodarkę
– dr Ewa Frączek – kulturoznawca

Tematyka: Zaprezentowanie bezpośrednich i ścisłych relacji pomiędzy rozwojem poszczególnych dziedzin kultury a wzrostem gospodarczym. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące kreatywnego zarządzania i wpływu sektora kreatywnego na innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości. Zostaną przedstawione fundusze i programy wspierające kulturę, nie tylko w kontekście działalności non-profit, ale przede wszystkim komercyjnej działalności w sektorze kreatywnym. Zostaną także poruszone zagadnienia dotyczące sponsoringu i mecenatu (państwowego oraz prywatnego), a także relacji pomiędzy kulturą komercyjną a społeczną misją kultury.

13.30 Konsultacje indywidualne

 

Organizator:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego