>>> KONKURS GŁÓWNY 2020 | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU
CINEMAFORUM 2020

Uwaga! Termin zgłoszeń mija 12 października 2020 r.

Twoje imię i nazwisko

Twój adres email
na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej


Tytuł filmu:

Kraj(e) produkcji:

Czas projekcji filmu:

Rok produkcji:

Gatunek:
fabułaanimacjainny

Język oryginału:

Napisy:

Wszystkie kopie emisyjne filmów zrealizowanych w innym języku niż język angielski, powinny posiadać napisy w języku angielskim.

Opis / streszczenie filmu:
limit znaków: wersja polska - 0/600 wersja angielska- 0/600

Notka biograficzna reżysera:
limit znaków: wersja polska - 0/600 wersja angielska- 0/600

Kopia filmu przeznaczona do emisji konkursowej zapisana jest na nośniku:
DCPDVDBlu-Rayplik ProRes

Format obrazu:
4:316:9

Proszę o zaklasyfikowanie filmu do następującej kategorii wiekowej:
bez ograniczeńdozwolony od lat 15dozwolony od lat 18


Reżyseria:

Scenariusz:

Zdjęcia:

Montaż:

Główna rola żeńska:

Główna rola męska:

Dokładne dane producenta filmu:


Dokładne dane osoby (prawnej lub fizycznej) zgłaszającej film:

Nazwa osoby prawnej:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail / adres strony internetowej producenta / reżysera:

Adres:


Do zgłoszenia załączam kopię preselekcyjną filmu w linku online:

link

hasło

link do trailera

Do zgłoszenia załączam następujące materiały dodatkowe:

fotos z filmu

zdjęcie reżysera


"Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych"

Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów.
taknie