>>> ekipa

dyrektor festiwalu
dr hab. Marcin Adamczak

producent
Maciej Dominiak

producent wykonawczy
Dorota Kozłowska-Woźniak

zastępca dyrektora ds. technicznych
Marceli Zielnik

kierownik produkcji
Piotr Simon

koordynator programowy
Marcin Radomski

koordynator promocji
Natalia Dąbrowska

oprawa graficzna
Sebastian Cabaj

projekt graficzny plakatu
Magda Pilaczyńska

koordynator biura organizacyjnego
sekretarz jury
Simone Lipińska

biuro organizacyjne
Marta Karnkowska
Marek Pawlikowski
Tomasz Punpur
Grzegorz Sikora

dokumentacja fotograficzna
Ewa Jasińska

koordynator wolontariatu
Emilia Bartkowska

projekcje festiwalowe
Marek Dudzik
Jędrzej Kowalski
Daniel Wojciechowski