>>> EEN Info Day

Wsparcie w rozwijaniu innowacyjnych projektów i zdobywaniu zagranicznych rynków – instytucja festiwalu filmowego w ekonomii kina

Zapraszamy na branżowe spotkanie informacyjne organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network – Central Poland przy IMBiGS, przeznaczone dla osób zainteresowanych wsparciem innowacyjnej działalności w przemysłach kreatywnych. 

Główną prezentację poprowadzi dr hab. Marcin Adamczak. Wykład dotyczył będzie znaczenia sieci festiwali filmowych dla międzynarodowego rynku filmowego. Sieć festiwali, której najważniejszej ogniwa skoncentrowane są w Europie, stanowi źródło różnych form kapitału – ekonomicznego, ale też społecznego, kulturalnego i symbolicznego dla filmowców umożliwiając im w efekcie dostęp do rynków zagranicznych. W trakcie wykładu przedstawione zostaną reguły funkcjonowania międzynarodowych sieci festiwali, wraz z zasadami selekcji, pozyskiwania kapitałów oraz ich wpływu na rynek.

EEN Central Poland jest częścią europejskiej sieci Enterprise Europe Network, wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw i międzynarodową współpracę technologiczną. Oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności.

EEN oferuje małym i średnim przedsiębiorcom usługi w zakresie:

  •     informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej,
  •     rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej,
  •     stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy,
  •     ułatwienia udziału w programach ramowych UE na rzecz badań i rozwoju.

>>> CZWARTEK | 9.11.2017 | 11.00 – 13.00

KINOTEKA – Pałac Kultury i Nauki – plac Defilad 1 | SALA NR 3

http://een-centralpoland.eu/ 

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014-2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021″.

>>> KALENDARIUM

>>> Dzień 1 | 7.11.2018 (środa)

Szczegółowy program będzie dostępny wkrótce.

>>> Dzień 2 | 8.11.2018 (czwartek)

Szczegółowy program będzie dostępny wkrótce.

>>> Dzień 3 | 9.11.2018 (piątek)

Szczegółowy program będzie dostępny wkrótce.

>>> Dzień 4 | 10.11.2018 (sobota)

Szczegółowy program będzie dostępny wkrótce.

>>> Dzień 5 | 11.11.2018 (niedziela)

Szczegółowy program będzie dostępny wkrótce.