>>> EEN Info Day

Wsparcie w rozwijaniu innowacyjnych projektów i zdobywaniu zagranicznych rynków – instytucja festiwalu filmowego w ekonomii kina

Zapraszamy na branżowe spotkanie informacyjne organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network – Central Poland przy IMBiGS, przeznaczone dla osób zainteresowanych wsparciem innowacyjnej działalności w przemysłach kreatywnych. 

Główną prezentację poprowadzi dr hab. Marcin Adamczak. Wykład dotyczył będzie znaczenia sieci festiwali filmowych dla międzynarodowego rynku filmowego. Sieć festiwali, której najważniejszej ogniwa skoncentrowane są w Europie, stanowi źródło różnych form kapitału – ekonomicznego, ale też społecznego, kulturalnego i symbolicznego dla filmowców umożliwiając im w efekcie dostęp do rynków zagranicznych. W trakcie wykładu przedstawione zostaną reguły funkcjonowania międzynarodowych sieci festiwali, wraz z zasadami selekcji, pozyskiwania kapitałów oraz ich wpływu na rynek.

EEN Central Poland jest częścią europejskiej sieci Enterprise Europe Network, wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw i międzynarodową współpracę technologiczną. Oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności.

EEN oferuje małym i średnim przedsiębiorcom usługi w zakresie:

 •     informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej,
 •     rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej,
 •     stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy,
 •     ułatwienia udziału w programach ramowych UE na rzecz badań i rozwoju.

>>> CZWARTEK | 9.11.2017 | 11.00 – 13.00

KINOTEKA – Pałac Kultury i Nauki – plac Defilad 1 | SALA NR 3

http://een-centralpoland.eu/ 

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014-2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021″.

>>> KALENDARIUM

>>> Dzień 1 | 8.11.2017 (środa)

KINOTEKA – Pałac Kultury i Nauki – plac Defilad 1 | SALA NR 3


WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA – ul. Generała Zajączka 7 | SALA KINOWA (parter)


JACK’S CINEMA – INKUBATOR KULTURY – ul. Bracka 18

 

>>> Dzień 2 | 9.11.2017 (czwartek)

KINOTEKA – Pałac Kultury i Nauki – plac Defilad 1 | SALA NR 3


JACK’S CINEMA – INKUBATOR KULTURY – ul. Bracka 18

>>> Dzień 3 | 10.11.2017 (piątek)

KINOTEKA – Pałac Kultury i Nauki – plac Defilad 1 | SALA NR 4


WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA – ul. Generała Zajączka 7 | SALA KINOWA (parter)


JACK’S CINEMA – INKUBATOR KULTURY – ul. Bracka 18

>>> Dzień 4 | 11.11.2017 (sobota)

KINOTEKA – Pałac Kultury i Nauki – plac Defilad 1 | SALA NR 4


JACK’S CINEMA – INKUBATOR KULTURY – ul. Bracka 18

 • 13.00 – 14:30
  POKAZ SPECJALNY
  „Szwedzki Stół Filmowy”
  pokaz szwedzkich filmów krótkometrażowych
 • 22:30
  Klub Festiwalowy JACK’S CINEMA

>>> Dzień 5 | 12.11.2017 (niedziela)

KINOTEKA – Pałac Kultury i Nauki – plac Defilad 1 | SALA NR 3


JACK’S CINEMA – INKUBATOR KULTURY – ul. Bracka 18

 • 21:30
  Klub Festiwalowy JACK’S CINEMA